Айкидо броене и духът на Бушидо


 

Айкидо е не само бойно изкуство то е хармония и сливане на практикуващия го с космическата сила КИ. Трябва да започна от далече за да мога всеобхватно да обясня същината на бойно изкуство Айкидо. Когато за пръв път влязох в Доджо (японската дума за мястото където се практикува бойното изкуство Айкидо) видях хора, които рисуват с телата си съвършенни форми. Впечатли ме мекотата, с която Айкидистите едва докосваха земята, когато ги хвърляха. Още по изумен бях, когато сенсей се метна на голата земя за да ми демонстрира правилно падане - повярвайте ми по меко и сферично падане не бах виждал дотогава. Досега съм практикувал много спортове и бойни изкуства, но във всички от тях липсваше духът, липсваше онази недоловима нотка, която аз открих в Айкидо, а тя е точно духовността. Не напразно Доджо означава и храм и тренировъчна зала, повярвайте ми наистина е храм. В Доджото можеш да усетиш силата, силата която е в теб и около теб. Айкидо е най-мекия боен спорт от японските такива, плавността на движенията създава измамна действителност за лекота и танц, повярвайте обаче това е изключително смъртоносно бойно изкусто. Много от Айкидоките (практикуващите го) си мислят, че да бъдеш Тори (човека, който изпълнява техниката - този който хвърля) е всичко, но те бъркат и то много, да бъдеш Уке (човекът, върху който се прилага техниката - този който пада) е неразделна част от това бойно изкусто. Уке се учи да оцелява (да поема) техниката на Тори, а Тори се учи на самата техника. Представете си сега следната ситуация имаме само Тори или с други думи човек, който никога не е бил хвърлян, отговорете ми на въпросът какво би се получило ако все пак някой по-добър от него му приложи техника и Тори падне? Но неможе и непрекъснато да падаш ако си 100 процентов Уке, нали? Точно това е същината на това прекрасно бойно изкусто - съчетаването на нещата във една прекрасна хармония. Именно така Айкидо успява да съчетае по някъкъв уникален начин твърдостта и мекотата. Истината е, че думите не стигат за да се опише Айкидо, за да можете да доловите духът му трябва да го упражнявате (Тук перефразирам думите на създателя на Айкидо Морихей Уешиба, който е наречен о-сенсей или в превод от японски Големият Учител).
Бойният дух и смелостта са есенцията на Бушидо, но за самурая главната цел на Бушидо е да постигне добродетел и целомъдрие в мисълта и действията си. Всеки самурай се стреми да стимулира добродетелите си, като набляга на постигането чрез пътя БУШИДО хармония на духа с тялото. Това позволява на самурая да поддържа и хладнокръвие във всяка екстремна ситуация. Айкидо ценности в пътя на война - Айкидо ценности Тук ще разгледам няколко основни японски думи, които неизбежно трябва да научите, когато се занимавате с Айкидо или със друго японско бойно изкуство. Нека да започна с броенето в Айкидо. Това си е броене на японски език, но няма начин да не го научите ако сте се захванали сериозно с това бойно изкуство:
Айкидо създател Морихей Уешиба. Най-великият айкидока в историята на това бойно изкуство.

едно - ичи
две - ни
три - сан
четири - ши
пет - го
шест - року
седем - шичи
осем - хачи
девет - кю
десет - джу
единадесет - джу-ичи
дванадесет - джу-ни
тринадесет - джу-сан
четиринадесет - джу-ши
петнадесет - джу-го
шестнадесет - джу-ро
седемнадесет - джу-шичи
осемнадесет - джу-хачи
деветнадесет - джу-кю
двадесет - ни-джу
двадесет и едно - ни-джу-ичи
двадесет и две - ни-джу-ни
тридесет - сан-джу
четиридесет - ши-джу
петдесет - го-джу
шестдесет - року-джу
седемдесет - шичи-джу
осемдесет - хачи джу
деветдесет и едно - кю-джу-ичи
деветдесет и две - кю-джу-ни
сто - хяку

Сега да представим и поздравите във това чудесно бойно изкуство: "Домо Аригато Годзаймаща", като някъде казват "Годзаймаст", което означава "много (домо) благодаря (аригато) за проведената тренировка (годзаймаща). Поздравът в самото начало "онегаешимасу" е приветствие в смисъла на "покажете ни", "демонстрирайте ни", "научете ни". Онегаишимасу = моля, учтива форма на обръщение когато молиш или искаш (в тая връзка е ползването като "покажете ни") Доомо аригатоо гозаимасу = много ви благодаря Доомо аригатоо гозаимашита (сита -> ст) = много съм ви благодарен


Значението на цветовете на поясите в Айкидо
6 кю - бял пояс

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 24 часа тренировки и 2 месеца упражнения от датата на записване.

Основни Айкидо техники, които трябва да бъдат овладяни за да се вземе бял пояс:
Tachi Waza
- Укеми (Mae и Уширо)
- Шоко
- Четирите основни влизания
- Бутане в четирите посоки
- Кокю-хо от основните влизания
Suwari Waza
Riote-dori - Кокю-хо
5 Кю - жълт пояс

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 60 часа тренировки и 5 месеца упражнения от вземане на 6-то кю

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura) - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Katate dori Guaku hanmi - Ikkyo (omote, ura) - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Uchi Kaiten Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Suwari Waza Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) Riote-dori - Kokyo Ho 4 кю - оранжев пояс

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 80 часа тренировки и 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю

Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Kokyo Nage (omote, ura) Katate dori Guaku hanmi - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Kokyo Nage (omote, ura) - Soto Kaiten Nage (omote, ura) Kata dori - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) Riote dori - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Ude Kime Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Tenchi Nage - Shiho Nage (omote, ura) Shomen-uchi - Ikkyo (omote, ura) - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Suwari Waza Shomen-uchi - Ikkyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) Kata dori - Nikyo (omote, ura) 3 кю - зелен пояс

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 100 часа тренировки и 8 месеца упражнения от вземане на 4-то кю

Aiki Taiso - Ukemi (Ushiro Tobi) Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Koshi Nage Katate dori Guaku hanmi - Sumi Otoshi Kata dori - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) Riote dori - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Kokyu Nage Riokata dori - Nikyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Kokyu Nage Katate Riote dori (Morote dori) - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Ude Kime Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Kokyu Nage Kata dori Men-uchi - Ikkyo (omote, ura) - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Shomen-uchi - Sankyo (omote, ura) - Uchi Kaiten Nage (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Kokyu Nage Yokomen-uchi - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Ude Kime Nage (omote, ura) - Tenchi Nage Chudan Tsuki - Ikkyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Ushiro Waza Riote dori - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Kokyu Nage Riokata dori - Nikyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Suwari Waza Kata dori - Nikyo (omote, ura) Shomen-uchi - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Yokomen-uchi - Gokyo (omote, ura) Djo Waza - Kata 13 movements 2 кю - син пояс

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 200 часа тренировки и 10 месеца упражнения от вземане на 3-то кю

Tachi Waza Katate dori Guaku hanmi - Aiki Otoshi Katate Riote dori (Morote dori) - Yonkyo (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) Riote dori - Koshi Nage Riokata dori - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Aiki Otoshi - Shiho Nage (omote, ura) Muna dori (and Katate Riote) - Ikkyo (omote, ura) - Irimi Nage (sokomen) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Kata dori Men-uchi - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) Muna dori Men-uchi - Ikkyo (omote, ura) - Irimi Nage (sokomen, omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi Shomen-uchi - Gokyo (omote, ura) - Ude Garami Yokomen-uchi - Gokyo (omote, ura) - Irimi Nage (sokomen, omote, ura) - Kokyu Nage Chudan tsuki - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Soto kaiten Nage (omote, ura) - Ude Garami - Ushiro Kiri Otoshi - Kokyu Nage Jodan tsuki - Ikkyo (omote, ura) - Nikyo (omote, ura) - Hiji Kime Osae - Soto Kaiten Nage (omote, ura) - Ude Garami - Kokyu Nage Ushiro Waza Riote dori - Sankyo (omote, ura) - Kaiten Nage (omote, ura) - Irimi Nage (sokomen, omote, ura) - Ude Kime Nage Kata dori - Yonkyo (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) Hiji dori - Ikkyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) - Irimi Nage (sokomen) Eri dori - Ikkyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) Katate dori Kubishime - Nikyo (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Shiho Nage (omote, ura) Hanmi Hantachi Waza Katate dori Gyaku Hanmi - Ikkyo (omote, ura) - Uchi Kaiten Nage (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Sumi Otoshi (omote, ura) Riote dori - Shiho Nage (omote, ura) Suwari Waza Riokata dori - Nikyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) Shomen-uchi - Yonkyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) Yokomen-uchi - Ikkyo (omote, ura) Tachi Waza Futari dori (2 Morote dori) - Kokyu Nage - Irimi Nage (mae, ushiro) Boken Waza Djo Waza - Kata 31Movements - Djo Dori Tanto Waza Dju Waza - Shomen Uchi (2 uke) - Yokomen-Uchi (2 uke) - Mae-Ario Kata Dori (2 uke) - Morote Dori (2 uke) 1 кю - кафяв пояс

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 300 часа тренировки и 12 месеца упражнения от вземане на 2-то кю

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Jiyu Waza Katate dori Guaku hanmi - Jiyu Waza Riote dori - Juji Garami - Ude Garami - Jiyu Waza Katate Riote dori (Morote dori) - Juji Garami Muna dori Men-uchi - Nikyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) - Juji Garami Shomen-uchi - Jiyu Waza - Ushiro Kiri Otoshi Yokomen-uchi - Jiyu Waza - Ushiro Kiri Otoshi Jodan tsuki - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) - Shiho Nage (omote, ura) - Irimi Nage (omote, ura) - Kote Gaeshi - Ushiro Kiri Otoshi - Aiki Otoshi Futari dori (2 Morote dori) - Shiho Nage - Nikyo - Kokyu Nage - Irimi Nage (sokomen) Jo dori - Jiyu Waza Tanto dori - Jiyu Waza Ushiro Waza Sode dori - Ikkyo (omote, ura) - Sankyo (omote, ura) - Kokyu Nage Katate dori Kubishime - Sankyo (omote, ura) - Yonkyo (omote, ura) Harai Jime - Shiho Nage (omote, ura) - Kote Gaesh - Kokyu Nage Riote dori - Jiyu Waza Hanmi Hantachi Waza Riokata dori - Jiyu Waza Ran dori (2 Uke) - Katate dori Gyaki hanmi Suwari Waza Shomen-uchi - Aiki no Kata - Kote Gaeshi - Irimi Nage (sokomen, omote, ura) Yokomen-uchi - Aiki no Kata Riokata dori - Aiki no Kata Tachi Waza Jiyu Waza (3 Uke) - Shomen Uchi , Yokomen-uchi , Mae-Ario Kata Dori , Morote Dori Ran dori (3 Uke) Boken Waza Shomen-uchi - Jiyu Waza Черни пояси:

1 дан - Шодан

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 300 часа тренировки и 12 месеца упражнения от вземане на 1-то кю

2 дан - Нидан

Необходими условия за защитаване на айкидо пояс ( айкидо степен ):
минимум 600 часа тренировки и 24 месеца упражнения от вземане на 1 дан

 

Как се запалих по Айкидо

 

Тук ще разгедам защо се запалих по Айкидо и с какво това бойно изкуство ме впечатли

Значение на символът на айкидо

Какво означава символът на айкидо?
Айкидо се изписва с йероглифите "ай" ( хармония), "ки" (енергия,
сила) и "до" (път) и най-общо се превежда като "път на хармонизиране на силата КИ".
В Айкидо преобладава разбирането и усвояване на
работата
 


 

Методи в Айкидо

Тук ще разгледам какви са основните методи в Айкидо и как те се прилагат в практиката при изпълнение на хватките и хвърлянията. Клипчета на основните техники и хвърляния в айкодо можете да видите на този линк Филми за Техиките в айкодо


Връзката между Айкидо и СЕО (search engine optimization)

Връзката междъ бойното изкуство Айкидо и СЕО оптимизацията. Или защо тази страница излиза на първо място. Айкидо представлява пътят на война при не-съпротивление. Ако трябва да оприличим Айкидо на някоя от природните сили то със сигурност това би била водата. Както водата с мекотата си побеждава камъка така и айкидо побеждава с мекота. Както водата е пластична, така и Айкидо използва пластични форми, които да преобразуват и предадат енергията обратно към противника. Следователно колкото по-силно атакувате един Айкидоко толкова по-голяма е силата, която ще се върне към вас. Това е и неизменна истина във воденето на СЕО битка - битка със равностойни противници, които използват еквивалентни методи. Въпросът е тук как да я спечелиш, как твоето СЕО да бъде по-добро от другите. Дали използването на брутална сила в СЕО (еквивалент на наливането на огромен брой линкове към твоята страница) ще доведе до успех. Лично аз се съмнявам по-вероятно е тази Брутална СЕО сила да те изтласка в непредвидени от теб посоки. В СЕО-то истината е всичко да е умерено настойчиво и упорито, но не прекомерно. Или както в Айкидо така и в СЕО трябва баланс и хармония. Повече за СЕО оптимизирането можете да прочетете на този линк